LŠCLETECKÁ ŠKOLAMETEOROLÓGIALETISKÁ SRAEROPOTREBYFOTOGALÉRIAŠPORT / INFOKONTAKT

 

ÚVOD

SMERNICE

VÝCVIK PILOTA LŠZ

VÝCVIK PERSONÁLU

ŠTÚDIJNÉ PODKLADY

 

METAR SHMÚ

METAR CZ

BRIEFING

KÓDOVACIA TABUĽKA

VYUŽITIE VP

LETOVÝ PLÁN

LETECKÁ NEHODA

ZÁPAD SLNKA

 

UTC

 

SEČ

 

SELČ

 

 

KALENDÁR 2017

 

 

 

 

 

 

Počítadlo prístupov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***   VÝCVIK PILOTA NA LIETAJÚCOM ŠPORTOVOM ZARIADENÍ   ***   INFORMÁCIE O VÝCVIKU NA TEL. Č. 0905602706 / 0903820980   ***

    Smernice a formuláre
 

Smernica č. 1/2010  Spôsobilosť leteckého personálu LŠZ

Zobraziť

 

 

Smernica č. 2/2010  Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení

Zobraziť

 

 

Smernica č. 3/2000  Prideľovanie poznávacích značiek LŠZ

Zobraziť

 

 

Smernica č. 4/2000  Požiadavky na stavbu a preukazovanie spôsobilosti

Zobraziť

 

 

Smernica č. 5/2000  Osnovy výcviku leteckého personálu LŠZ

Zobraziť

 

 

Smernica č. 6/2000  Podmienky na výber a schvaľovanie VP plôch LŠZ

Zobraziť

 

 

Smernica č. 7/2004  Výcvikové stredisko SFUL pre výcvik LP

Zobraziť

 


 

 

Formulár č. 9    Protokol z dodatočnej skúšky LŠZ

Zobraziť

 

 

Formulár č. 10  Žiadosť o schválenie typového vzoru

Zobraziť

 

 

Formulár č. 11  Oznámenie o úmysle zhotoviť LŠZ

Zobraziť

 

 

Formulár č. 12  Prehlásenie o ukončení stavby LŠZ

Zobraziť

 

 

Formulár č. 13  Záverečný protokol o stave LŠZ

Zobraziť

 

 

Formulár č. 14  Protokol o meraní hmotnosti a polohách ťažiska LŠZ

Zobraziť

 

 

Formulár č. 15  Protokol o tesnosti pitotstatickej sústavy LŠZ

Zobraziť

 

 

Formulár č. 16  Protokol o kompenzácii magnetického kompasu LŠZ

Zobraziť

 

 

Formulár č. 17  Program pozemných a letových skúšok LŠZ

Zobraziť

 

 

Formulár č. 18  Žiadosť o vydanie ZPLS a pridelenie poznávacej značky LŠZ

Zobraziť

 

 

Formulár č. 19  Protokol z letových skúšok LŠZ

Zobraziť

 

 

Formulár č. 20  Prehľad o plnení požiadaviek osvedčovacieho predpisu LŠZ

Zobraziť

 

 

Formulár č. 21  Žiadosť o vydanie a predĺženie PLS LŠZ

Zobraziť

 

 

Formulár č. 22  Osvedčenie o typovom vzore LŠZ

Zobraziť

 

 

Formulár č. 23  Žiadosť o povolenie úpravy,prestavby LŠZ,zástavby zariadení

Zobraziť

 

 

Formulár č. 24  Dotazník LŠZ

Zobraziť

 

 

Formulár č. 25  Žiadosť o výmaz LŠZ z evidencie SFUL

Zobraziť

 

 

Formulár č. 26  Žiadosť o vydanie exportného osvedčenia (L-8) LŠZ

Zobraziť